Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

policyΟι εργαζόμενοι της PHARMAHOUSE είναι αυτοί που καθημερινά δίνουν σάρκα και οστά στο ήθος και την ποιότητα που πρεσβεύει η εταιρεία.

Πέρα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του εργαζομένου που είναι προαπαιτούμενες, έχει εξαιρετική σημασία για εμάς η «κοινωνική νοημοσύνη» του : η δυνατότητά του να είναι ειλικρινής, συνειδητός, να επικοινωνεί, να έχει ομαδικότητα και να προσαρμόζεται.

Για να διασφαλίσουμε την υγιή ανάπτυξη της ομάδας μας στην PHARMAHOUSE εφαρμόζουμε την παρακάτω πολιτική :

  • Θεωρούμε ως απαραίτητη προϋπόθεση την ευγένεια.
  • Είμαστε συνεπείς και προβλέψιμοι τόσο σ’ αυτήν καθ’ εαυτή την εργασία μας όσο και στην εν γένει συμπεριφορά μας.
  • Η ευθύνη μας δεν περιορίζεται στον ξεχωριστό τομέα του καθενός.
  • Μοιραζόμαστε τις υπευθυνότητες και την ευθύνη για το αποτέλεσμα.
  • Αναγνωρίζουμε μόνο ένα μοντέλο προσωπικής ανάπτυξης : το αξιοκρατικό.
  • Φροντίζουμε ώστε να κατανοήσουν όλοι οι συνάδελφοι ότι η επιτυχία του κάθε ατομικού στόχου ξεχωριστά κρίνει συνολικά την επιτυχία της PHARMAHOUSE.
  • Δίνουμε σε κάθε νέο εργαζόμενο τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής και εκπαίδευσης ώστε να ενσωματώσει τις αρχές, τη νοοτροπία, την αποστολή του αλλά και τους στόχους της εταιρείας.
  • Ενημερώνουμε τους εργαζομένους σχετικά με την απόδοση, τα τυχόν προβλήματα και τους νέους στόχους της εταιρείας ώστε να ενισχύσουμε το ομαδικό πνεύμα και την συνείδηση της αποστολής μας.

Η PHARMAHOUSE θεωρεί απαραίτητο να κάνει κατανοητή αυτή την πολιτική στους εργαζομένους της, οι οποίοι καλούνται με την σειρά τους, να μεταδώσουν τις αξίες αυτές και την εμπειρία τους στους νέους συναδέλφους.  Η τροφοδότηση της κοινότητας με «νέο αίμα» είναι μια ζωτική επένδυση με μακρόχρονη απόδοση.  Όλοι γνωρίζουμε ότι είμαστε εξίσου κρίσιμοι στην υλοποίηση των κοινών στόχων, των επιτυχιών, τελικά, της ίδιας μας της ανάπτυξης.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλη της οικογένειάς μας, μας τιμά. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο δυναμικό της PHARMAHOUSE παρακαλούμε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας λαμβάνει το βιογραφικό σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας μόλις υπάρξει ανάλογη θέση εργασίας.