Μέσα από ένα σαφές πλαίσιο στόχων και δραστηριοτήτων η PHARMAHOUSE έχει  δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή και εύρωστη επιχειρηματική οντότητα.  Με σαφήνεια, διαφάνεια και εξειδίκευση ανεβάζουμε  διαρκώς τον πήχη και παραμερίζουμε οργανωτικά και γεωγραφικά εμπόδια προκειμένου η δουλειά μας να κάνει τον κόσμο καλύτερο.

Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στοχεύουμε:

  • Να ισχυροποιήσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα
  • Να διευρύνουμε την εξαγωγική μας δραστηριότητα 
  • Να αναπτύσσουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας με φάρμακα που υπερέχουν σε δράση και ασφάλεια
  • Να ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην εταιρεία μας, με πολιτικές και δράσεις που απορρέουν από την  Κοινωνική μας Ευθύνη.